Lot A2 - A2B, 30/4 Street, Hai Chau District, Danang City / +84 (0) 236 3 624 335

[put_wpgm id=1]

Gửi mail cho chúng tôi

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Liên hệ

  • Lot A2 – A2B, 30/4 Street, Hai Chau District, Danang City
  • Hotline 1: +84 (0) 236 3 624 335
  • Hotline 2: +84 (0) 236 3 624 336
  • Mobile 1: 090 1991 345 
  • Mobile 2: 090 1996 345
  • www.amandahotel.com.vn

Email

amandahoteldanang@gmail.com


Contact By Phone

  • Hotline 1: +84 (0) 236 3 624 335
  • Hotline 2: +84 (0) 236 3 624 336
  • Mobile 1: 090 1991 345
  • Mobile 2: 090 1996 345 

Location

Lot A2 – A2B, 30/4 Street, Hai Chau District, Danang City